Business Intelligence
» » » Business Intelligence

Business Intelligence

Lagt i ERP | 0

Gartner definerer Business intelligence som: «an umbrella term that includes the applications, infrastructure and tools, and best practices that enable access to and analysis of information to improve and optimize decisions and performance.”

Vi er enige I denne definisjonen, og anser beslutningsstøtte, datainnhenting, og automasjon ved hjelp av teknologi som nøkkelen. Vi forutsetter at automasjon har den hensikt å optimalisere prosesser. Vi observerer at de aller fleste selskaper vi snakker med, samt alle våre kunder er opptatt av å forbedre seg ved hjelp av teknologi, og de aller fleste faller inn under begrepet Business intelligence.

Den mest utbredte anvendelsen av Business Intelligence er å innhente data, transformere disse dataene, og så bruke dataene for å støtte ett forretningsmål. Typiske eksempler kan det være å måle churn for en periode for å predikere hva curn vil være kommende periode, eller salgstall på region, periode, selgeres resultater mm.

Mengden teknologi vi har tilgjengelig for å hjelpe oss øker også hver eneste måned. Vi snakker om ting som ERP systemer, Cloud computing, Big Data, AI, Machine Learning og mye mer som kan benyttes innen Business Intelligence. Det er rett og slett en jungel med kompliserte verktøy og fagområder som stilles til rådighet for å hjelpe til med beslutnigsstøtte. Vi ser i dag fremveksten av særskilt Big Data og Machine Learning som noe veldig mange vil ha et øye med og ønsker å ha en klarere strategi rundt. De dataene et selskap innehar er nemlig usedvanlig viktig for konkurransekraften.

Mengden teknologi tilgjengelig er også noe av problemet, siden mange ønsker å benytte teknologi bare for teknologiens skyld. Det aller viktigste er nettopp at valgene både av metode og verktøy må støtte en forretningsstrategi og et forretningsmål. Gjør det ikke det, er det bare støy i organisasjonen, og representerer unødvendige prosjekter som nok ikke bør fortsette i den formen de er.

Det å inkludere teknologi og en kraftfull forretningsstrategi hjelper utrolig mange bedrifter å bli sikrere på seg selv, ha mer innsikt i sine egne data, og det å faktisk vite, og ikke anta hva som skjer ute i organisasjonen. Det å balansere mellom teknologi og forretning krever at man har innsikt i prosesser, og her skal man nytte seg av sine egne folk som er veldig verdifulle. Disse vil utfordre forretningen, prosjektet og bør involveres så tidlig som mulig i de aller fleste slike prosjekter. Sterk og klar prosjektstyring vil også sikre at disse operasjonene og prosjektene lykkes i bedre grad og at man kan høste forretningseffektene man faktisk er ute etter.

Vi i HG-Gruppen har ressursene som kan bistå i alle typer digitale transformasjonsprosjekter som involverer datainnhenting og ERP, og hjelper gjerne til om du har noen spørsmål

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *