ERP er noe av det viktigste og mest krevende satsningsområde enhver bedrift står ovenfor. Det å hele tiden ha oversikt over alle de viktigste operasjonene, samt full innsikt i økonomi, varer, kunder og å kunne rapportere i realtid er øverst på ønskelisten for alle som vil ta gode beslutninger.

ERP

ERP - Enterprise Resource Planning er sentralt for de aller fleste selskap over hele verden. Vi vurderer ERP som en samling programvare som bidrar til kontroll på selskapets kjerneverdier. ERP gir selskapet kontroll!

Vi mener det er minst like viktig hvordan prosesser etterleves når disse tekniske løsningene er på plass. Har du utfordringer i organisasjonen er det ikke automatisk slik at det å installere ny software løser utfordringene.

ERP er samlebegrepet for den programvaren selskaper benytter til å ha kontroll på sine aller viktigste operasjoner. Dette er i de aller fleste tilfeller løsninger som innehar en eller annen variant av skreddersøm for å understøtte hvordan selskapene faktisk gjennomfører sin forretning. Dette er både en god ting og en utfordring, da oppgradering av programvarene kan bli store prosjekter dersom man ikke har kontroll på prosesser og detaljer i programvaren.

Vi ser også en dreining i hvem som bruker ERP løsninger. Der det tidligere var forbeholdt de større selskapene på grunn av store kostnader, er det i dag utviklet prisgunstige løsninger som gjør at selskaper på bare få ansatte kan få nyttegjøre gode verktøy.

 

Kontroll over ERP

Det viktigste man er ute etter når man setter i gang med ERP prosjekter eller prosesser er å få kontroll over viktige momenter i eget selskap, og å kunne få riktig informasjon i rett tid for å kunne ta de rette beslutningene. Det høres enkelt ut, men krever at alle stamdata er riktig (Masterdata management), og at integrasjoner mellom løsninger fungerer som de skal. Videre er det slik at alle prosesser som foregår i selskaper enten bygger på og forsterker dataene, eller er med på å gjøre dem mindre riktige. Når disse parameterne er på plass, er forutsetningene til stede for å kunne høste resultater av en ERP investering.

I HG har vi svært dyktig personell som hjelper til med alle disse utfordringene og navigerer deg trygt gjennom prosessen med å igangsette en god ERP reise for ditt selskap.

HG er Microsoft Business Partner, med særskilt ekspertise innenfor Microsoft sine business suites, som inkluderer Microsoft Dynamics, Dynamics 365, NAV (tidligere Navision), Sharepoint, office pakkene og mer.