» » » HG-Gruppen – Spesialister på regnskap, lønn og IT og rådgivning.

HG-Gruppen – Spesialister på regnskap, lønn og IT og rådgivning.

Regnskap – din nærmeste og viktigste kilde til bedre drift

Regnskapet er kort og godt en oversikt som viser inntekter, kostnader, lønnsomhet, likviditet, hva du eier og hva du har i gjeld og egenkapital. Alle næringsdrivende i Norge har en lovfestet plikt til å føre regnskap. Mange tenker kanskje på regnskapsføring og selve regnskapet nettopp som en plikt.

Vi i HG Gruppen hevder tvert imot at regnskapet er et av de aller viktigste styringsverktøyene du har i virksomheten din. Regnskapet gir deg viktig kunnskap om status i bedriften din, og er i så måte utgangspunktet for god økonomistyring og ledelse.

Skal du bedrive regnskapsføring, har du flere valgmuligheter. Du kan eksempelvis få en lokal regnskapsfører som tar seg av hele regnskapet – og som kjenner deg og markedet ditt. Det finnes også gjør det selv løsninger på nett. Ønsker du å gjøre deler av eller hele regnskapet selv, men trenger likevel hjelp og litt ekstra kunnskap i perioder, finnes det også skreddersydde løsninger for dette.

Hva er egentlig et regnskap?

Kort fortalt består regnskapet av to hoveddeler: balanse og resultat. Balansen gir en oversikt over den økonomiske stillingen ved avslutningen av en regnskapsperiode. Resultatregnskapet viser den økonomiske utviklingen i samme periode.

  • For virksomheter med økonomisk formål (overskudd) er regnskapet den endelige fasiten på hvordan virksomheten gjorde det i siste regnskapsperiode, og status ved slutten av perioden.
  • Kontroll på driften: Regnskapsanalysen forteller deg hvor du kan forbedre virksomheten din, og gir deg en status ved slutten av perioden.
  • Benchmarking: Sammenligning med andre bedrifter sier noe om hvor du gjør det bra og om hvor du kan og bør forbedre deg.
  • For virksomheter der målet ikke er overskudd, fungerer regnskapet som underlag for å ta beslutninger. Det gir innsikt i rammene du har for å realisere formålet – du kan som kjent ikke bruke mer enn det du faktisk har tilgjengelig.

Regnskapet ditt er nyttig for en lang rekke aktører, eksempelvis ledelse og styre, myndigheter, eiere, ansatte, leverandører, kunder, banker/finansinstitusjoner og potensielle investorer. Et regnskap som er ajourført og presentert på en god måte, vil skape tillit overfor samarbeidspartnere, banker og leverandører.

Det finnes flere ulike måter å gjøre regnskapet på. Vi har kunnskap og kompetanse til å hjelpe deg å bestemme hva som er best for deg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *