» » » Hvorfor er ERP viktig for din bedrift

Hvorfor er ERP viktig for din bedrift

Lagt i ERP | 0

Spar penger

De aller fleste selskap vi møter har en til dels fragmentert applikasjons-arkitektur og IT arkitektur der hver enkelt applikasjon kanskje løser oppgaven på en god måte i seg selv. Utfordringen du kjenner på er at det er vanskelig å hente data på tvers av systemene. Folk rundt deg mister veldig mye tid og ressurser i å enten innhente data, eller finne ut av hvordan det skal brukes. Det oppleves også vanskelig å hente dataene dine på tvers av løsninger. Kanskje enda verre, er at noen utviklere eller IT ressurser kjører et lappeteppe av integrasjoner. Slike «lappetepper» blir så godt som alltid svært kostbart og tidkrevende å vedlikeholde. Mange kan kanskje kjenne seg igjen i denne påstanden, eller de ser ikke mulighetsbildet som ligger i å samle data i det hele tatt.

Gode ERP løsninger er fellesløsninger (aller helst plattform baserte) som kan ta over og berike dataene i flere av disse fragmenterte løsningene. Det betyr mindre driftskostnader og mindre spesialprosjekter for å innhente dataene firmaet ditt allerede har. Videre kommer flere gode ting ut av å kjøre løsninger basert på plattformer, men det tar vi i en annen artikkel.

Til tross for at flere mener ERP løsninger er kostbare både å implementere og å forvalte, vil det ved riktig implementering på svært kort sikt svare seg økonomisk ved at masterdata, dataflyt, sporbarhet og ikke minst kontroll og governance er betydelig enklere og mindre kostbart.

 

Mer kontroll på data

Ved å kjøre mer enhetlig arkitektur vil de aller fleste selskap spare til dels mye penger og ressurser. ERP løsninger spenner over mange av et selskaps viktigste prosesser, slik som regnskap, økonomi, CRM, produksjonslinjer, rapportering og mer. Platform baserte løsninger har felles integrasjoner som skaper en mer helhetlig arkitektur, og en bedre kontroll på datainput og dataflyt. Det gir deg rett og slett mye bedre muligheter til å være konkurransedyktig og ikke minst nå de målene selskapet har satt.

Et viktig begrep vi snakker mye med våre kunder om er masterdata og ikke minst masterdata management. Det betyr i korte trekk å ha kontroll på hvilke systemer som eier dataene som blir puttet inn, hvordan data flyter, og ikke minst hvilke andre systemer og databaser som benytter seg av de samme dataene. Dette er et stort fagfelt som mange selskap har store utfordringer med og taper store penger hver dag på å ikke ha kontroll over. Her er det viktig at du har dyktige ressurser til rådighet for å til enhver tid ha kontroll på

 

Øket produktivitet

Flere selskap opplever at de ansatte gjør overflødig arbeide eller påbegynner initiativer som har omtrent samme formål i forskjellige avdelinger uten særskilt god internkommunikasjon. Det åpenbare her er selvfølgelig å vurdere rutiner internt, men korrekt implementerte ERP løsninger avhjelper slike situasjoner dramatisk da mer korrekt informasjon flyter til medarbeiderne. Automasjon via ERP og integrerte løsninger vil fjerne en stor rekke manuelle operasjoner, og med det fjerne en god del overflødighet i organisasjonen.

 

Compliance – og myndighetskrav blir enklere

En rekke nødvendige operasjoner gjøres hver dag, måned og år av alle bedrifter avhengig av størrelse. Momsavregninger, rapportering til forskjellige etater, månedsrapporter, årsrapporten og så videre krever mye innsats og innsamling av data som bør være så strukturert som mulig. Nøkkelordet her er nettopp strukturerte data, og det å få riktige data dit se skal. Ved å bruke et ERP system som Microsoft Dynamics NAV vil du være betydelig bedre bestykket til å gjøre dette arbeidet, og ikke minst å presentere data til rett mottaker til rett tid. Ved å strukturere data vil også selve arbeidet

 

Det er en rekke ytterligere fordeler og ikke minst fallgruver ved implementering av ERP løsninger. Kontakt oss så vil våre dyktige konsulenter veilede deg både i anskaffelse, implementering, automasjon, rutiner og prosjektstyring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *