Du opplever helt sikkert at det stadig stilles større og mer kompliserte krav til deg som aktør i næringslivet, og i HG-Gruppen finner du en proaktiv bidragsyter og støttespiller med svært kompetente ressurser.

Som et fullverdig konsulenthus vil du raskt oppdage at våre tjenester består av mer enn bare moderne regnskaps/lønns- og rapporteringstjenester. Vi har ekspertise innen det meste innen finans og IT assistert støtte.

Vi hjelper deg og din bedrift til å være i forkant, slik du kan håndtere situasjoner og tilpasse tiltak for å forebygge og hindre uønskede hendelser.

Våre rådgivningstjenester leveres innenfor de regler som gjelder for uavhengighet.

Les mer om noen eksempler på hva vi kan bistå med:

 • Selskapsetablering
 • Selskapsendringer (fisjon & fusjon, omdanning, avvikling etc.)
 • Verdivurdering
 • Skatt & avgift
 • Arv og generasjonsskifte
 • Utleie av personell innen IT/økonomi/regnskap/lønn
 • Strategi og økonomistyring
 • Personal og organisasjonsutvikling
 • Effektivisering av forretningsprosesser
 • Vurderinger etter aksjelovens krav (§2.6, 2.8, 3.8...)

HG-Regnskap har erfaring og kompetansen til å gi praktisk veiledning og hjelp underveis.

Vi kan bistå med uavhengige risiko- og lønnsomhetsvurdering av dine forretningsplaner.

En slik analyse vil være en god investering.

 • Valg av selskapsform
 • Hvilke myndigheter skal kontaktes og hvordan?
 • Outsourcing av økonomifunksjon
 • Valg av økonomi- lønnssystem i eller utenfor skyen
 • Finansiering
 • Budsjettering/prognostisering/cash management
 • Regnskapsrutiner
 • Økonomistyring
 • Organisasjon og ansettelser
 • Og sist men ikke minst praktisk gjennomføring av etableringen

Etter etablering:
I tiden etter etableringen har de fleste nyetablerte behov for en diskusjonspartner samt faglig støtte vedrørende bedrifts-økonomiske vurderinger.

Riktige foretaksopplysninger en forutsetning for rask, effektiv og korrekt innrapportering til myndighetene.

HG-Regnskap AS hjelper deg med utarbeidelse av protokoller og endringsmeldinger til Foretaksregisteret i forbindelse med:

• Kapitalendringer
• Styreendringer
• Vedtektsendringer
• Avtaler mellom aksjonærer og selskap
• Opphør og sletting av selskap
• Omorganiseringer

Utarbeidelse av endringsmeldinger for
• Enkeltpersonforetak
• Stiftelser og andre organisasjonsformer

HG-Regnskap AS har erfaring innen verdivurdering av virksomheter. HG-Regnskap AS bruker inntjeningsbaserte- og egnekapitalbaserte modeller, avhengig av type virksomhet. Vi legger teoretiske og praktiske modeller til grunn for våre vurderinger.

HG-Regnskap AS har erfaring og kunnskap om hvilke innsatsfaktorer som er viktige å fokusere på ved verdsettelsen. Vi har tilgang til nødvendig verktøy for en rask og effektiv analyse.

Når er det behov for slike verdi-vurderinger?

 • Kjøp og salg av hele eller deler av virksomhet
 • Kjøp og salg av aksjer
 • Utløsning av minoritetsaksjonærer
 • Generasjonsskifte
 • Er egenkapitalkravet oppfylt
 • Ønsker å vite hva virksomheten er verdt.

Vil du vite mer?

Våre eksperter er klare til å hjelpe deg!