Du opplever hver dag at det stadig stilles større og mer kompliserte krav til deg som aktør i næringslivet, og i HG-Gruppen finner du en proaktiv bidragsyter og støttespiller med svært kompetente ressurser.

Som et fullverdig konsulenthus vil du raskt oppdage at våre tjenester har en bred spennvidde. Vi har eksperter innen finans og IT assistert støtte.

Vi hjelper deg og din bedrift til å være i forkant, slik du kan håndtere situasjoner og tilpasse tiltak for å forebygge og hindre uønskede hendelser.

Våre rådgivningstjenester leveres innenfor de regler som gjelder for uavhengighet.

Les mer om noen eksempler på hva vi kan bistå med:

 • Agil prosjektledelse (lean)
 • Klassisk prosjektledelse
 • Prosjektøkonomi
 • Styringsgrupper
 • Kanban
 • Scrum

 • Drift
 • Programvare
 • Sourcing
 • Sikkerhet
 • Cloud
 • On-Premise
 • Hybrid

 • Selskapsetablering
 • Selskapsendringer (fisjon & fusjon, omdanning, avvikling etc.)
 • Verdivurdering
 • Skatt & avgift
 • Arv og generasjonsskifte
 • Utleie av personell innen IT/økonomi/regnskap/lønn
 • Strategi og økonomistyring
 • Personal og organisasjonsutvikling
 • Effektivisering av forretningsprosesser
 • Vurderinger etter aksjelovens krav (§2.6, 2.8, 3.8...)

HG-Regnskap har erfaring og kompetansen til å gi praktisk veiledning og hjelp underveis.

Vi kan bistå med uavhengige risiko- og lønnsomhetsvurdering av dine forretningsplaner.

En slik analyse vil være en god investering.

 • Valg av selskapsform
 • Hvilke myndigheter skal kontaktes og hvordan?
 • Outsourcing av økonomifunksjon
 • Valg av økonomi- lønnssystem i eller utenfor skyen
 • Finansiering
 • Budsjettering/prognostisering/cash management
 • Regnskapsrutiner
 • Økonomistyring
 • Organisasjon og ansettelser
 • Og sist men ikke minst praktisk gjennomføring av etableringen

Etter etablering:
I tiden etter etableringen har de fleste nyetablerte behov for en diskusjonspartner samt faglig støtte vedrørende bedrifts-økonomiske vurderinger.

Riktige foretaksopplysninger en forutsetning for rask, effektiv og korrekt innrapportering til myndighetene.

HG-Regnskap AS hjelper deg med utarbeidelse av protokoller og endringsmeldinger til Foretaksregisteret i forbindelse med:

• Kapitalendringer
• Styreendringer
• Vedtektsendringer
• Avtaler mellom aksjonærer og selskap
• Opphør og sletting av selskap
• Omorganiseringer

Utarbeidelse av endringsmeldinger for
• Enkeltpersonforetak
• Stiftelser og andre organisasjonsformer

HG-Regnskap AS har erfaring innen verdivurdering av virksomheter. HG-Regnskap AS bruker inntjeningsbaserte- og egnekapitalbaserte modeller, avhengig av type virksomhet. Vi legger teoretiske og praktiske modeller til grunn for våre vurderinger.

HG-Regnskap AS har erfaring og kunnskap om hvilke innsatsfaktorer som er viktige å fokusere på ved verdsettelsen. Vi har tilgang til nødvendig verktøy for en rask og effektiv analyse.

Når er det behov for slike verdi-vurderinger?

 • Kjøp og salg av hele eller deler av virksomhet
 • Kjøp og salg av aksjer
 • Utløsning av minoritetsaksjonærer
 • Generasjonsskifte
 • Er egenkapitalkravet oppfylt
 • Ønsker å vite hva virksomheten er verdt.

Vil du vite mer?

Våre eksperter er klare til å hjelpe deg!