» » » RPA – Robotisert automatisering

RPA – Robotisert automatisering

Tenk deg at du kan fjerne alle de kjedelige, repetitive oppgavene du bruker mange timer på hver dag! RPA (Robotic Process Automation) vil hjelpe deg!

De aller fleste bedriftene vi samarbeider med vurderer eller er i gang med automatisering, og da helst robotisert automatisering av repetitive manuelle prosesser. Manuelle prosesser er ofte utsatt for feil, og mer enn 88% (kilde: forbes) av prosesser i et selskap gjøres feil bevisst eller ubevisst av medarbeiderne. Dette er åpenbart kostbart både i tid og penger.

Som et eksempel kan vi si at 6 av 10 fakturaer som behandles i landet i dag, håndteres manuelt og på «gamlemåten». De resterende har deler av automasjon blandet inn i prosessen, slik som automatisert attestering, er sendt med EHF eller liknende. Svært få er «helautomatiske», det vil si at bestilling, leveranse, bokføring og fakturaer går automatisk gjennom systemene uten menneskelig håndtering annet enn attestering.

Den kanskje aller viktigste grunnen til dette er at vi mennesker er vant til å arbeide på de måtene vi alltid har gjort, og vi er egentlig ikke villig til å endre oss. Det er derimot sannsynligvis konkurrentene dine, og de automatiserer mer og mer av prosessene sine. Det betyr at de øker konkurransekraften sin betydelig og vil utkonkurrere de som ikke henger med på det digitale skiftet.

Det gjør det umulig å ignorere det fantastiske mulighetsbildet som faktisk ligger i å automatisere.

Vi ser kunder som ønsker å utnytte mulighetsbildet så langt teknologien strekker seg i dag, og står sammen med dem og produserer fantastiske resultater som bare for ett år siden ville vært umulig. Vi ser at vi nå ved hjelp av kognitive tjenester klarer å for eksempel robotisere prosessen med faktura svært langt. Ved å eksempelvis legge attesteringen til den som bestiller (som også kan robotiseres), klarer vi å motta innkommende dokumenter i mange forskjellige formater

Vi lar intelligente systemer lære hvordan de repetitive prosessene dine er, og lar dem gjøre arbeidet

Strukturert og ustrukturert informasjon

For deg som enten er i gang med arbeidet, eller vurderer å begynne å automatisere, er det viktig å skille mellom strukturert og ustrukturert informasjon. Strukturert informasjon er typisk data du har i et ERP system eller tilsvarende. Ustrukturert er derimot det store problemet, da det dreier seg om konversasjoner, mail, filer på en mappestruktur eller steder der data ikke er så enkelt å finne den frem. Tradisjonelt har enten teknologien eller organisasjonen gitt tapt her, siden det å strukturere all informasjon er en veldig stor og kompleks jobb.

Ved hjelp av RPA (Robotic Process Automation) og verktøy fra Kofax, Cortana(Microsoft) og fler klarer vi nå å strukturere mer og mer data, og på den måten automatisere flere repetitive prosesser for våre kunder.

Vi har flere suksesshistorier, der man eksempelvis kan attestere bestillingen, så vil all bokføring og korrekt anvendelse av varen automatiseres så fremt varen blir tatt imot rett på lager. Vi letter arbeidet svært betydelig, og hjelper kundene å få en massiv konkurransekraft.

De absolutt aller fleste selskapene vi kjenner til vil ha nytte av automatisering. Alt fra enkle operasjoner, til komplekse rutiner kan forenkles betydelig.

Vi kan hjelpe alle innen:

  • Regnskap/finans/økonomi
  • Rapportering
  • Operations
  • Salg og markedsføring
  • Nye kunder og setup
  • Kundeservice
  • Leveranse, lager og logistikk
  • HR

Og selvfølgelig overalt der det finnes digitale datakilder. Vi gjør også integrasjoner mot perifere løsninger.

HG Gruppen er leverandører av KOFAX som er en av de største internasjonale aktørene innen RPA, samt at vi benytter oss av Cortana fra Microsoft. Kontakt oss for mer informasjon!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *