HG Gruppen er norsk leverandør av KOFAX RPA. 

RPA står for «Robotic Process Automation» og er et fagfelt der man lar roboter lære dine prosesser, for å så å gjenta dem. Dette kan gjøres på de aller fleste prosesser som er digitale. Ved å implementere KOFAX RPA vil du i praksis ansette en svært lærevillig og høyst kompetent robot som vil være i stand til å håndtere en rekke av dine repetitive oppgaver på en brøkdel av tiden.

Du og dine kolleger bruker kanskje i dag veldig mye tid på å legge informasjon inn i systemer, der man svært ofte puncher manuelt, eller klipper og limer data mellom de forskjellige løsningene.

Det å manuelt flytte data mellom systemer er unødvendig med adgang til rett teknologi

Visste du at mer enn 88% (Kilde: Forbes) av et selskap sine prosesser gjøres feil, enten fordi de ansatte ikke kjenner rutinene godt nok, eller de gjøres bevisst feil for å oppnå et annet resultat enn det som er ønsket. For det første er slike manuelle operasjoner tidkrevende, og for det andre er feilprosenten altfor høy. Det sinker selskapet og ødelegger konkurransekraften.

Kofax sine løsninger bidrar med svært effektiv kognitiv datainnhenting. Vi løser eksempelvis svært mye automatisk datainnlesning på faktura for våre kunder i dag. Vi implementerer Kofax som dokumentmottak, og lar løsningen tolke dokumentene som kommer inn. Den vil da legge informasjon til rett plass i kunden sine systemer, og stiller spørsmål om den lurer på noe slik at den kan gjøre all datainnhenting korrekt. Den benytter da kunstig intelligens for å vite hvordan den skal behandle tilsvarende dokumenter fremover.

Roboten jobber 24/7, og hjelper deg med arbeidet også utenfor din ordinære arbeidstid. Når du ankommer arbeidsdagen neste morgen kan den allerede ha gjort mye av arbeidet med innlasting av data for deg.

Bli en del av den digitale revolusjonen. Kontakt oss!