De aller fleste selskap må ha en oversikt over sine kostnader og inntekter relatert til både avdelinger og prosjekter. Det å ha løpende oversikt over avdelingsregnskap samt prosjektregnskap med rapportering over status gir viktig innsikt, og ikke minst viktige styringsdata. Ved å ha slike data løpende, kan ledelsen og ressurspersonnell bidra til mer effektiv styring av selskapet, prosjektet og avdelingen.

 

Avdelingsregnskap

Avdelingsledere trenger til enhver tid å ha kontroll og motta relevante rapporter. Ved hjelp av disse kan avdelingslederen styre på mest mulig effektiv måte, og gjøre de endringer som er nødvendig til enhver tid. Ved å la oss håndtere denne informasjonen og rapporteringen, kan avdelingen bedre konsentrere seg om faget som faktisk skal utøves. Da kan avdelingen generelt bekymre seg mindre om administrasjon og økonomi, og fokusere på å være produktive og lønnsomme.

 

Prosjektregnskap

Prosjekter representerer ofte viktige endringer for selskapet, og slike initiativer har gjerne en omfattende involvering av mange forskjellige fagdisipliner. Både prosjektledere, programledere samt ledelsen har behov for å vite hva som er økonomisk status på prosjekter til enhver tid slik at man kan høste riktig effekt, samt styre initiativet dit det gir mest mening for selskapet. Dette betyr også at god innsikt og rapportering er kritisk for at prosjektene skal anses som vellykket, og HG-Gruppen har effektive verktøy og sterke ressurser som kan bistå i dette arbeidet.