Vi bidrar med å føre ditt regnskap løpende, såkalt løpende regnskapsførsel. Vi tar da hånd om din bokføring. Dette gir deg til enhver tid god kontroll og oversikt over dine verdier og ditt regnskap. Vi kan ta over hele bokføringsprosessen for deg, og være «din interne regnskapsfører». Da vil vi ha kontroll på alle posteringer, bilag og ta overordnet kontroll over ditt regnskap. Vi kan også tilby hybridløsninger der du gjør deler av oppgave selv, og vi hjelper deg. Hvordan prosessen ser ut, og hvilke oppgaver hver enkelt skal ha, avtaler vi i hvert enkelt tilfelle.