» » » ERP Implementering

ERP Implementering

Lagt i ERP | 0

De absolutt aller fleste som innfører en ERP løsning får store positive effekter. Det vil hjelpe organisasjonen med å spare penger, automatisere prosesser, skaffe oversikt over dine ressurser, samt ha mange andre fordeler. Det å innføre et ERP system er derimot for noen en omfattende jobb.

Det er helt sikkert at det er en god del arbeide som må gjøres, samt at det er stor sannsynlighet for at din organisasjon må gjøre noen endringer i prosessene sine. Det finnes heller ikke en fasit på hvordan en innføring skal gjøres i alle bedrifter før man starter, slik at man er avhengig av gode ressurser rundt seg som kjenner til hva man bør gjøre.

 

Hvordan gjøres ERP implementering?

Som nevnt finnes ikke en entydig fasit for dette, og hvert enkelt tilfelle må planlegges særskilt.

Vi i HG-gruppen har vært med på svært mange implementeringer av ERP løsninger i mange forskjellige typer selskaper. Vi ser at det er noen elementer som er likt for de aller fleste prosesser:

 

Først må vi beslutte om du vil kjøre løsningen i skyen, «on premise» eller om det kreves en hybrid variant. Det kan være mange årsaker til de forskjellige valgene som vi ikke skal diskutere her. Det kan ha konsekvenser på lisensieringen, og det diskuterer vi i hvert enkelt tilfelle. Videre må miljøene produseres og installeres slik at vi har både testmiljøer og produksjonsmiljøer tilgjengelig. Disse må naturligvis konfigureres i henholdt til policies som settes opp.

Dersom det er en ny installasjon og selskapet aldri har benyttet seg av ERP løsninger tidligere, besluttes HVA som skal bli masterdata. Dersom det eksisterer en ERP løsning som skal erstattes, vil vi gå inn på migrering av data og selvfølgelig arbeide med  masterdata management.

Videre må governance bestemmes, altså hvordan man forvalter de dataene man har, hvilke prosesser skal man ha for å ivareta integriteteten, og selvfølgelig hvem er ansvarlige.

Hvilke moduler i verktøyet som skal benyttes må også besluttes, samt eventuelt hvilken rekkefølge disse skal introduseres i. Det er viktig her å både gjøre et godt arbeide med å designe og konfigurere løsningen slik at man treffer best mulig på bedriften sine behov, og at de rette personene involveres for å forankre beslutninger, siden disse ofte ender i endringer i prosesser.

Det kan også være slik at det er avvik mellom hva som er forventet i bedriften og hva ERP løsningen kan levere som standard. Da kan det gjøres gapsanalyser der man vurderer om man skal manuelt håndtere avvikene, eller om man skal skreddersy løsninger som forbedrer standardløsningen.

Det er svært mange bevegelige deler i slike prosjekter, og det er ofte kompliserte arbeider som må gjøres for å sikre en vellykket implementering.

HG-Gruppen er en partner som har mange vellykkede implementeringer bak oss, og anser oss som partnere med våre kunder som hjelper både under implementeringen, samt i etterarbeidet med å sikre en god adopsjon av løsningen blant dine ansatte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *